Vedení daňové evidence

Dříve jednoduché účetnictví, dnes daňová evidence. Jednoduchý způsob jak evidovat své příjmy a výdaje. Díky své jednoduchosti však ztrácí na dokonalosti. Chyby, nedostatky a nejasnosti se hledají jen obtížně. naštěstí tento nedostatek většinou řeší softwarové moduly jakými jsou například modul přijaté faktury, vydané faktury, pokladna atd. 

Díky sofistikovanému informačnímu systému POHODA SQL, jsme schopni poskytnout dostatek informací pro řídící pracovníky, úřady a podnikatele, sestavit přiznání DPH, daně z příjmu, silniční atd. V případě, že nebudeme schopni požadované informace čerpat z informačního systému, připravíme je ručně.