Evidence majetku a skladu

Hmotného, nehmotného, drobného i neodpisovaného, a případné podklady pro inventuru. Díky správné volbě odpisového plánu můžeme korigovat základ daně z příjmu, nebo vám připravit lepší podmínky do budoucna. A to se počítá.

Evidenci majetku provádíme automaticky v rámci služeb vedení účetnictví a vedení daňové evidence, a není proto účtována zvlášť. Nechte nás nastavit vhodný systém přesně pro vás a rázem budete mít o další starost méně.

Patří sem i pečlivá skladová evidence, která vám šetří peníze. Přináší minimální neplánované úbytky, bleskový přehled o celkovém stavu zásob a manažerské sestavy – nejprodávanější a sezónní zboží i ležáky, které naskladňovat nemusíte.