Dlouhodobý investiční produkt (DIP)

O možnosti odečíst si ze základu daně z příjmů penzijní nebo životní pojištění jste nejspíše slyšeli, stát však od 1.1.2024 změnil pravidla a nově umožňuje odečíst také dlouhodobé investiční produkty a pojištění dlouhodobé péče. Jaké jsou možnosti se dozvíte v našem článku.

Investiční a spořící produkty jsou nově souhrnně označeny jako Dlouhodobý investiční produkt (DIP). DIP vzniká podpisem smlouvy mezi spotřebitelem a poskytovatelem (banka, investiční společnost a další). Smlouvu lze sjednat až od 1.1.2024. Odpočet ze základu daně lze uplatnit pouze ročně a jen v případě, že jsou splněny obě podmínky související s výběrem naspořených prostředků z DIP. K výběru může dojít nejdříve po:

  • 10 letech od vzniku DIP,
  • dosažení 60 let věku poplatníka.

Při nedodržení obou podmínek je nutné dříve uplatněnou daňovou podporu vrátit.

Fyzická osoba, která DIP hradí sama si může ze základu daně odečíst maximálně 48 000,- Kč ročně a může si vybrat, zda tuto částku uplatní na jeden produkt, nebo ji rozdělí na více produktů dle svých preferencí.

V případě, že DIP platí zaměstnavatel, výše příspěvku zaměstnavatele je až do výše 50 000,- Kč osvobozená od daně, produkty DIP lze kombinovat i v tomto případě.

U penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření do 30.6.2024 pro všechny platí, že se odpočet vztahuje na příspěvky nad 1 000,- Kč měsíčně. Od 1.7.2024 musí být částka příspěvku nad 1 700,- Kč, avšak u starobních důchodců se limit příspěvku ruší a odpočet se vztahuje na jakékoliv nenulové příspěvky.    

Vzhledem k tomu, že s prostředky s DIP není možno libovolně nakládat, je na osobním uvážení, zda se vyplatí do DIP přispívat ročně více, než je maximální limit pro odečtení z daní.

 

Pokud máte zájem o konzultaci, či chcete vědět, jaké jsou další možnosti odečtů ze základu daně, neváhejte nás kontaktovat.

 

Šárka Houžvicová

SPEED LINE, s.r.o.

+420 602 755 855

praha@accounting.cz