Účetní systém pohoda

Pohoda

Proč pohoda? Naším hlavním cílem je umožnit zákazníkům věnování se rozvoji a řízení společnosti, aniž by ztráceli drahocený čas sledováním četných změn zákonů, administrativou nebo dokonce ve frontě na různých úřadech. Jsme společnost poskytující komplexní služby v oblasti administrativy, ekonomiky mezd a souvisejících agend již od roku 1995. Důraz klademe na osobní přístup ke každému zákazníkovi v řešení jeho potřeb. Snahou je nenabízet pouhé vedení účetnictví, třebaže v celém rozsahu, ale ucelený servis administrativních činností, který k účetnictví, daňové evidenci, mzdám, personalistice a daním nepochybně patří.

Jistota

Společně s daňovými specialisty a právníky zabezpečujeme co nejoptimálnější výsledek daňového zatížení v návaznosti na dodržování zákonů a pravidel podnikání. Například důležité změny jakými jsou zrušení Obchodního zákoníku a jeho nahrazení  Zákonem o obchodních korporacích, novela Občanského zákoníku nebo jen změny cestovních náhrad v roce 2014. Máme rádi otázky a úkoly. Spektrum činností kterými se naši zákazníci zabývají je opravdu široké a díky tomu se rozšiřují naše znalosti a zkušenosti. Vždy na nás čeká něco nového a to je právě to, proč nás naše práce baví.

Bezpečí

Ochranu dat před zneužitím, ztrátou nebo zničením zajišťujeme ve spolupráci s odbornými poradci v oblasti IT. Z technického hlediska se snažíme následovat neuvěřitelně rychlé zavádění nových technologií. Naše kanceláře jsou moderně zařízené. Proč se o tom zmiňuji? Doba "papírů" pomalu končí a čas, kdy bez digitálního podpisu nepodáte ani přehled na OSSZ je už dávno realitou. Z tohoto důvodu také nabízíme pro naše zákazníky bezplatné poradenství jak v oblasti technologií IT, tak ve směru softwarového vybavení.

 Samozřejmou součástí poskytovaných služeb je naprostá mlčenlivost a loajalita k zákazníkům.