Kontrola dotačních titulů EU OPPI

Čerpání fondů EU je in, ale také velký průšvih. Dnes a denně sledujeme v médiích rozličné kauzy zneužití fondu, administrativní nezvládnutí jeho správy nebo jiného nedostatku, který má za následek nevyplacení dotace či její "krácení".

Co Vám v tomto směru můžeme nabídnout?To je asi nejpodstatnější informace. Pokud máte již dotační titul přidělený (podepsané Podmínky a Rozhodnutí o přidělení dotace), můžeme Vám poradit jak správně dotaci čerpat, jak bezchybně dotaci promítnout do účetnictví, splnit závazný ukazatel atd. 

Pokud máte již hotovo a jen si nejste jistí, zda je vše v pořádku, můžeme Vám celý projekt "nanečisto" zkontrolovat a podrobně zanalyzovat možná rizika. K tomu všemu konkrétní podrobné doporučení jak případné riziko eliminovat, či alespoň minimalizovat. Zde je seznam dotačních titulů, kterých se tato speciální nabídka týká.

A proč svěřit tuto velmi specifickou službu právě nám? Protože se naši pracovníci několik let podíleli na zakázce pro Ministerstvo průmyslu a obchodu právě v oblasti monitoringu a kontrol těchto projektů.

Pro tuto službu volejte +420 777 254 311