Daňové poradenství

Daňový poradce je někdo, koho byste neměli opomenout. Poskytuje rady ve věcech daní, odvodů a poplatků, právní pomoc a rady v oblastech, které s daněmi přímo souvisejí. Zohlední každou vaši potřebu a připraví řešení na míru.

Daňové poradenství zajišťujeme s pomocí externí daňové poradkyně Ing. Eleonory Kvíčalové. Dlouhodobě s ní spolupracujeme a ručíme za její pečlivost a spolehlivost. Vše vám vysvětlí maximálně srozumitelně.

Tato služba je odměňována samostatně.

V případě zájmu prosím kontaktujte přímo naši externí poradkyni:

Ing. Eleonora Kvíčalová
Tel.: +420 312 520 762, +420 603 871 576
E-mail: lenka.kvicala@volny.cz